Kontakt - tutaj

Warunki dostawy i opłaty - tutaj 

Telefon: +48 607 461 619
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Konto: BANK PKO
 53 1020 1390 0000 6502 0663 5025

FACEBOOK

Nowości:
Kusza refleksyjna Cobra System R9
1370 PLN
Ekol Volga Agent, kombinowany kal.9 mm
324 PLN
Kusza refleksyjna Cold Steel Cheap Shoot 130
1468 PLN
Wyprzedaż:
Magazynek Ruger Mini 14 - 30 223
210 PLN

Regulamin, warunki dostawy i opłaty

Regulamin korzystania ze sklepu internetowego komandos24.pl

Warunki handlowe regulują procedury związane z zawieraniem umów kupna-sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientami. Przedmiotem procedur jest sprzedaż towarów i inne związane z tym czynności. Niniejsze warunki handlowe nie dotyczą osób prawnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Kontakty handlowe pomiędzy Sprzedawcą a osobami prawnymi czy fizycznymi reguluje kodeks handlowy. Sprzedawca zobowiązuje się do rzetelnego informowania Klienta o właściwościach sprzedawanego towaru, o sposobie jego wykorzystania oraz konserwacji. W razie potrzeby, z uwagi na rodzaj towaru sprzedawca powinien załączyć potrzebne informacje w postaci instrukcji obsługi dołączonej do towaru. 

Fotografie produktów znajdujących się w sklepie internetowym mają charakter ilustracyjny i nie muszą być zgodne z rzeczywistością.

Sprzedaż towaru na stronie internetowej www.komandos24.pl, odbywa się zgodnie z prawem Republiki Czeskiej - jest ogólnie dostępny dla osób, oprócz broni na zezwolenie, które ukończyły 18 lat. W przypadku wysyłki towaru za granicę, zalecamy klientom, by sprawdzili możliwość zakupu oraz posiadania danego towaru w swoim kraju.

Zamawianie towaru

Zamówienia składać można osobiście w sklepie, telefonicznie, emailem lub poprzez sklep internetowy. Handel za pośrednictwem środków komunikacji na odległość jest dozwolony tylko dla osób do tego uprawnionych. Osoby niepełnoletnie mogą zawierać umowy kupna-sprzedaży tylko i wyłącznie w zakresie odpowiadającym ich wieku. Umowa kupna-sprzedaży o wyższej wartości, może zostać zawarta w zastępstwie za osobę pełnoletnią, tylko i wyłącznie przez opiekunów prawnych, którzy odpowiadają za ewentualne szkody spowodowane przez niepełnoletniego, a powstałe w wyniku nieodpowiedniego zachowania osoby niepełnoletniej.

Zamówienie staje się zobowiązujące w momencie jego potwierdzenia przez Sprzedawcę. Klient może dokonywać jakichkolwiek zmian we wcześniej utworzonym profilu po zalogowaniu. Dokonywanie zmian w zamówieniach jest możliwe tylko do potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę. W razie zupełnego anulowania zamówienia Sprzedawca ma prawo do ukarania Klienta tzw. karą umowną w wysokości 10% wartości zamówionego towaru.

Zamówienia w imieniu przedsiębiorcy czy osoby prawnej mogą składać tylko i wyłącznie osoby posiadające pełnomocnictwo. Osoby te są zarówno zobowiązane do okazania swych uprawnień (wyciąg z kodeksu handlowego, pełnomocnictwo). Zamówienie powinno mieć charakter dokumentu handlowego zgodnie z § 13a kodeksu handlowego: imię lub nazwa firmy, siedziba, NIP, wpis do rejestru handlowego lub innej ewidencji.

Sprzedawca ma prawo do anulowania zamówienia w razie braku środków do spełnienia warunków, z powodu braku zamówionego towaru lub jego wycofania z produkcji. W sytuacji, gdy zamówienie nie może zostać zrealizowane tylko częściowo, Sprzedawca ma prawo do częściowego anulowania zamówienia i wysłania Klientowi tej części towaru, która jest dostępna. Sprzedawca ma również prawo do anulowania zamówienia w razie zmian cen zamówionego towaru i nie dojścia do porozumienia z klientem o ich zmianie. Jeżeli dojdzie do zmiany ceny tylko jednego produktu z całego zamówienia, Sprzedawca ma prawo do anulowania odpowiedniej części zamówienia odnoszącej się do towaru, którego cena uległa zmianie.

Czas realizacji zamówienia

Informacje dotyczące czasu realizacji zamówień poszczególnych produktów są udostępnione przy kazdym produkcie "CZAS DOSTAWY". Czas realizacji zamówienia obejmuje przyjęcie zamówienia, fakturację, zabezpieczenie towaru oraz przekazanie przewoźnikowi. Kurier GLS lub Poczta Czeska z reguły dostarczają klientowi zamówiony towar na od 3 do 7 dni od jego odebrania ze składu. Przesyłki wysyłane są zawsze w dni robocze od poniedziałku do piątku o godzinie 11.00, zamówienia przyjęte po godzinie 11.00 zostają wysyłane następnego dnia. Przesyłki z czasem realizacji dłuższym niż 72 godzin zostaną potwierdzone przez jednego z naszych pracowników pocztą elektroniczną na email podany przez państwa

Dostarczenie towaru

Istnieje możliwość osobistego odbioru zamówionego towaru w naszym sklepie (patrz zakładka KONTAKT). Ponadto towar może zostać dostarczony pod adres Klienta pocztą lub przez kuriera GLS.

Wysokość opłat pocztowych wynosi przy zamówieniu w sklepie internetowym 25 PLN (cena z VAT). Przy opcji za pobraniem dolaczane jest dodatkowych 8 PLN. Opłaty pocztowe płaci klient tylko raz bez względu na ilość zamówionego towaru. Opłaty pocztowe zostają doliczane do ceny całej przesyłki. Klient, który płaci za towar przelewem, zobowiązany jest do uiszczenia kwoty za towar i opłatę pocztową na nasze konto internetowe jeszcze przed wysłaniem towaru.

Sposób przesyłki musi zostać podany przez klienta przy zamawianiu towaru. Po dostarczeniu przesyłki, klient powinien niezwłocznie skontrolować jej stan, a w razie widocznych uszkodzeń zwrócić przesyłkę przewoźnikowi.

Warunki zapłaty

Sprzedawca zobowiązany jest do wystawienia klientowi paragonu fiskalnego, który klient jest zobowiązany uiścić w trybie natychmiastowym przy odebraniu przesyłki. Uiszczenie zapłaty za zamówione towary dokonać można również przelewem na konto bankowe sprzedawcy. Organizacją państwowym oraz instystucjom mamy do zaoferowania podpisanie umowy o wzajemnej współpracy, a tym samym do przedłużenia daty spłatności do 14 dni od daty wystawienia dokumentu.

Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży

Niniejszy punkt dotyczy sprzedaży za pośrednictwem telefonu, email, oraz sklepu internetowego, w wypadku gdy umowa kupna-sprzedaży zostaje zawarta poprzez jedno z narzędzi komunikacji na odległość. Niniejszy punkt nie dotyczy kontaktów handlowych pomiędzy sprzedawcą a przesiębiorcami. Klient ma prawo odstąpienia od umowy do 14 dni od odbioru towaru. Klient zobowiązuje się do osobistego dostarczenia towaru lub odesłania towaru pocztą oraz pokrycia wszelkich opłat pocztowych z tym związanych. Zwrócony towar nie może być uszkodzony, nie może również nosić znaków używania lub eksploatacji, powinien być zapakowany w oryginalnym opakowaniu i posiadać kompletne akcesoria wraz z dołączoną kartą gwarancyjną oraz instrukcją obsługi. W wypadku osobistego dostarczenia towaru do naszego sklepu, sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu pełnej ceny towaru zaraz po jego oddaniu. Przy odsyłaniu towaru za pośrednictwem jednego z przewoźników, zwrot pieniężny zostanie zwrócony klientowi przelewem na jego konto bankowe. Klient powinien otrzymać odpowiednią fakturę, którą zobowiązuje się podpisać i odesłać na adres sprzedawcy. Termin odstąpienia od umowy zostanie zachowany, w wypadku, gdy klient przekaże towar sprzedawcy osobiście lub, gdy towar zostanie dostarczony sprzedawcy przez przewoźnika.

Jeżeli dojdzie do obniżenia wartości towaru (częściowe zużycie), klient zobowiązuje się do pokrycia kosztów finansowych w zgodzie z brzmieniem § 458 poz. 1 kodeksu cywilnego. Najczęściej dochodzi do oszacowania wartości towaru, a uzyskaną kwotę odlicza się od ceny nabycia i zwraca klientowi. Wysokość obniżenia wartości towaru naliczana jest przez Sprzedawcę na podstawie stopnia zniszczenia lub zużycia towaru. Jeżeli klient odesłał sprzedawcy towar za pośrednictwem przewoźnika, nie ma prawa do zwrotu opłat pocztowych z tym związanych. Towar, który został przez klienta uszkodzony lub jest niekompletny niepodlega zwrotowi. Niekompletność towaru dostarczanego przez przewoźnika reguluje regulamin reklamacji.

W razie dostarczenia towaru w plastikowych obudowach, które zostały zniszczone przy rozpakowaniu, sprzedawca ma prawo do uzyskania rekompensaty związanej z obniżeniem wartości towaru, ze względu na fakt, że wcześniej rozpakowany towar nie może zostać sprzedany ponownie jako nowy, a tym samym za taką samą cenę. Sprzedawca jest zobowiązany do określenia różnicy między ceną, za którą towar mógłby zostać sprzedany jako towar używany oraz ceną, za którą mógłby zostać sprzedany jako nowy, w oryginalnym opakowaniu.

Odbiorca nie ma prawa odstąpić od umowy:
a) o wykonanie usługi, w wypadku, gdy okres wywiązywania się z umowy trwa dłużej niż 14 dni.
b) o dostarczeniu towaru lub umowy o wykonanie usług, w wypadku, gdy cena zależna jest od kursów na tagru finansowym, tj. niezależna od jego woli
c) o dostarczeniu towaru przygotowanego specjalnie na życzenia klienta oraz towaru ulegającemu przedawnieniu

Inne

W razie problemów ze strony sprzedawcy, tj. opóźnienia związanego z wywiązywaniem się z umowy lub niewywiązania się ze zobowiązań w czasie ustalonym wspólnie z klientem, klient nabywa prawa do odstąpienia od umowy. Odstąpienie od umowy musi zostać dostarczone sprzedawcy w formie pisemnej. Odstąpienie może odnosić się np. tylko do poszczególnych punktów wywiązania się z umowy. Opóźnieniem związanym z wywiązywaniem się z umowy nie jest opóźnienie wynikające z wcześniejszego odstąpienia klienta od umowy lub nie zapewnienie odpowiednich warunków do wywiązania się z umowy.

Odstąpienie od umowy zawartej z przedsiębiorcą

Opóźnienie związane z wywiązywaniem się z umowy uważa się za bezpodstawne. W przypadku, gdy Sprzedawca nie wywiąże się ze zobowiązań nawet po ustaleniu nowego terminu z Klientem, klient ma prawo od umowy odstąpić. Odstąpienie musi zostać dostarczone sprzedawcy w formie pisemnej. Odstąpienie może odnosić się np. tylko do poszególnych punktów wywiązania się z umowy. Opóźnieniem związanym z wywiązywaniem się z umowy nie jest opóźnienie wynikające z wcześniejszego odstąpienia klienta od umowy lub nie zapewnienie odpowiednich warunków do wywiązania się z umowy.

REKLAMACJE

- Niniejszy regulamin reklamacji jest zgodny z czeskim kodeksem cywilnym Dz. U. Nr 40, poz. 1964 oraz Dz. U. Nr 634, poz. 1992 - ochrona praw konsumenta, reguluje sposób oraz podstawowe warunki reklamacji wad towarów oraz wykorzystania praw związanych z gwarancją. Kupującego, który nie jest docelowym odbiorcą dotyczą prawa związane z odpowiedzialnością za wady sprzedawanego towaru zawarte w czeskim kodeksie handlowym Dz. U. Nr 513, poz. 1991. Sprzedawca jest uprawniony do aplikowania niniejszego regulaminu na kupującego.
- Regulamin reklamacji odnosi się do wad towarów, które są objęte gwarancją lub w wypadku, gdy doszło do rozbieżności w umowie kupna-sprzedaży.

Podstawowe pojęcia

- SPRZEDAWCA - WOJOCZEK, s.r.o.  patrz zakładka KONTAKT
- TOWAR - rzecz zakupiona poprzez sieć internetową w sklepie internetowym www.komandos24.pl (dalej tylko "sklep") prowadzonym przez sprzedawcę.
- KARTA GWARANCYJNA - dokument wystawiony przez sprzedawcę zawierający oraz określający warunki i zakres gwarancji.
- REKLAMACJA - zgłoszenie zauważonej przez kupującego wady towaru, poprzez e-mail, kontakt telefoniczny lub inną formą. Reklamacja musi zawierać dane identyfikacyjne klienta, dane identyfikacyjne towaru oraz opis wady.

Zakres gwarancji

Gwarancja obejmuje wszelkie wady towaru, które zostaną stwierdzone po odbiorze towaru przez kupującego w okresie trwania gwarancji.

Prawo kupującego do złożenia reklamacji, którą obejmie gwarancja zanika w razie:
- upłynięcia okresu trwania gwarancji,
- stwierdzenia wad spowodowanych nieprofesjonalną instalacją, obsługą, użytkowaniem lub zaniedbaniem towaru,
- użytkowania lub obsługi towaru w sprzeczności z instrukcją obsługi wydaną przez producenta,
- uskodzenia spowodowanego kleską żywiołową,
- użytkowaniem towaru w warunkach, które nieodpowiadają optymalnym warunkom eksploatacyjnym (temperatura, zakurzenie, wigotność, wpływy chemiczne, mechaniczne),

Okres gwarancji

Konkretny okres gwarancji wynosi 24 miesięcy o ile nie jest stanowiony inny. Okres ten nie jest krótszy niż 24 miesiące, co jest zgodne z kodeksem cywilnym. Okres gwarancji zostaje naliczany od dnia odbioru towaru przez kupującego. W razie sytuacji, w której zakupiony towar wymaga dokonania specjalistycznego montażu oraz instalacji, okres gwarancji zostaje naliczany aż od dnia dokonania montażu, pod warunkiem dokonania przez kupującego zamówienia montażu najpóźniej do 3 tygodni od odbioru towaru oraz udostępnienia towaru w celu dokonania montażu. Do okresu gwarancji nie zostaje wliczany okres od złożenia reklamacji aż do dnia, w którym kupujący zobowiązany jest do odbioru naprawionego towaru. Reklamacja powinna zostać przyjęta w trybie natychmiastowym, w razie komplikacji do 3 dni. Do tego okresu nie wlicza się czasu potrzebnego do stwierdzenia wady. Reklamacja musi jednak zostać zrealizowana najpóźniej do 30 dni od dnia jej przyjęcia, jeżeli inaczej nie ustalono. Po upływie 30 dni klient uzyskuje prawa związane z nieodwracalnymi wadami zakupionego towaru.
Sprzedawca lub dystrybutor, który przyjął reklamację zobowiązany jest do sporządzenia pisemnego protokołu dotyczącego stwierdzonych wad towaru oraz sposobu ich naprawy. Sprzedawca lub dystrybutor zobowiązany jest do wydania odbiorcy pisemnego potwierdzenia z datą przyjęcia reklamacji, informacji związanych z jej treścią oraz sposobu realizacji. Ponadto sprzedawca zobowiązany jest do wydania odbiorcy potwierdzenia związanego z terminem i sposobem dokonania reklamacji (dokonanie naprawy, czas trwania naprawy). W razie odrzucenia reklamacji zobowiązany jest do wydania pisemnego uzasadnienia swojej decyzji. Po dokonaniu wymiany towaru na nowy lub wymianie uszkodzonej części, którą obejmuje gwarancja, okres gwarancji zostaje naliczany od nowa, a to od dnia odbioeru nowego towaru (naprawionego towaru).

Rozbieżności w umowie kupna-sprzedaży

W sytuacji, gdy odbierany przez kupującego towar jest rozbieżny z towarem zawartym w umowie kupna-sprzedaży, kupujący ma prawo do poinformowania sprzedawcy o niezgodności, a ten zobowiązany jest do bezpłatnego i bezzwłocznego usunięcia rozbieżnosci, zgodnie z żądaniem Kupującego; poprzez wymianę towaru, naprawę lub zaoferowanie kupującemu zniżki od ceny nabycia lub odstąpienie od umowy. W przypadku, gdy kupujący przy odbiorze wiedział o zaistniałych rozbieżnościach lub sam był ich inicjatorem, traci jakiekolwiek prawo do roszczeń z nimi związanych. Rozbieżności w umowie kupna-sprzedaży, które zostały zgłoszone do 6 miesięcy od dnia odbioru towaru, traktuje się jako rozbieżności, które powstały przy odbiorze, jeżeli nie zostanie inaczej udowodnione.

Prawa gwarancyjne

Klient, którego reklamacja została pomyślnie rozpatrzona, nabywa praw zawartych w kodeksie cywilnym oraz ma prawo do:
- realizacji reklamacji do 30 dni kalendarzowych od przyjęcia reklamacji; jeżeli nie ustalono inaczej,
- bezpłatnej naprawy, wymiany zepsutej części lub towaru, w razie komplikacji związanych z wyżej wymienioną procedurą nabywa prawa do uzyskania zniżki od ceny nabycia lub odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży,
- wymiany uszkodzonego towaru lub odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży, w wypadku stwierdzenia wady nieodwracalnej, która uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie zakupionego towaru,
- wymiany uszkodzonego towaru lub odstapienia od umowy kupna-sprzedaży, w wypadku stwierdzenia kilku wad lub wady, która powtarza się i uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie zakupionego towaru.

Sposób dokonania reklamacji

Reklamacja zostanie przyjęta przez dział reklamacji firmy WOJOCZEK, s.r.o., e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Po przyjęciu reklamacji klient zostanie poinformowany o najkorzystniejszej formie reklamacji oraz o szczegółach całej procedury. Następnym krokiem będzie sporządzenie protokołu reklamacyjnego, który klient otrzyma na podany przy rejestracji adres e-mail. Doradzamy dokonywania reklamacji u autoryzowanych dystrybutorów.  Natomiast w zakładce kontakty znajdziecie państwo adres, pod który zgłaszać można reklamacje w KOMANDOS24.

Zamówiony towar jest wysyłany bez wypełnionej karty gwarancyjnej. Niestety dochodzi do sytuacji, w których zamówiony towar nie zostaje odebrany przez klienta i wraca do naszego sklepu. Towaru z wypełnioną kartą gwarancyjną nie można sprzedawać jako nowego produktu. Okres gwarancyjny naliczany jest według daty znajdującej się na rachunku.

Kontakt - tutaj

Warunki dostawy i opłaty - tutaj 

Telefon: +48 607 461 619
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Konto: BANK PKO
 53 1020 1390 0000 6502 0663 5025

FACEBOOK